Een Bedrijfsscan…zeker de moeite waard

Nov 15, 2023

Wanneer alles verloopt zoals het zou moeten zouden we ons als veehouders nergens zorgen over hoeven te maken. Echter we weten ook dat wanneer we onze technische maar ook de financiële resultaten willen verbeteren/optimaliseren  we alle zeilen moeten bijzetten. Tijdens onze bedrijfsbezoeken wordt vaak een Bedrijfsscan uitgevoerd. Dit is een krachtig hulpmiddel en biedt een goed overzicht en inzicht in de huidige stand van zaken. Een uitgelezen kans om samen met een deskundig bedrijfsadviseur te werken aan het verbeteren van de technische en/of financiële resultaten.

 

Hygiëne waterbakken…het blijft er vaak bij

 

Op verschillende bedrijven is het tankmelk celgetal  een blijvend punt van aandacht en dit terwijl het aantal klinische mastitis gevallen niet als een probleem ervaren wordt. Een probleem dat niet altijd zomaar opgelost kan worden omdat het soms moeilijk is het werkelijke probleem te achterhalen. Iets dat we wel weten en vaak ook zien is dat de drinkwaterkwaliteit op bedrijven verre van optimaal is. Het drinkwater voor onze koeien moet van een dusdanige kwaliteit zijn dat we zonder enige angst het ook zelf zouden kunnen drinken. Kwalitatief hoogwaardige melk kan alleen geproduceerd worden wanneer de koeien ook de beschikking hebben over schoon fris drinkwater 24/7.

Slecht of niet gereinigde drinkwater bakken kunnen mede de oorzaak zijn van een te hoog tankmelkcelgetal. Deze mogelijke oorzaak kan heel gemakkelijk worden weggenomen door dagelijks minimaal 2x de waterbakken bij alle diergroepen schoon te maken, een eenvoudige wc borstel kan u hierbij helpen. Op sommige bedrijven zal dit naar we weten uit ervaring resulteren in een lager tankmelkcelgetal, maar uiteraard ook in hogere wateropname wat dan weer gevolgen heeft voor een “betere” voeropname dus ook in een hogere melkproductie. Volgens diverse onderzoeken laten data duidelijk een relatie zien tussen de melkproductie en het direct celgetal, ofwel de afweercellen. “Melk bestaat ook voor 87 procent uit water. Als je nagaat dat de productie van een koe met gemiddeld met 1,4 kilogram per koe per dag vooruitgaat met gegarandeerd schoon water, dan is er forse winst te behalen. Toch is schoon drinkwater niet het eerste waar bedrijven aan denken als ze ruimte hebben om te investeren.

Hygiëne; Scheren waarom ook alweer

 

Het scheren van koeien kalveren en pinken is allang niet meer zo gewoon als een aantal jaren terug. De verbeterde huisvesting, ventilatie is mede een reden waarom heel veel veehouders het volledig kaalscheren van de dieren in de herfst achterwege laten..  Uit het oogpunt van hygiëne is en blijft het verstandig om het scheren juist nog wel te blijven doen.

  • Een geschoren koe kan de warmte veel beter kwijt en zal hierdoor minder gaan zweten en beter in staat zijn om een hogere voeropname te realiseren.
  • De betere hygiëne zal automatisch leiden tot een verlaagde infectiedruk.
  • Wanneer het helemaal kaal scheren niet lukt dan blijft het alsnog aan te bevelen om de rug er in z’n geheel uit te scheren en uiteraard ook de staart pluim en de uier ontdoen van het overtollige haar.

Een verbeterde hygiëne leidt automatisch tot minder mastitis en in het geval van AMS voorkomt u dat de langere staart pluimen in de tepelbeker terecht komen. Let wel lange haren op en rond het uier zijn ideale broedplaatsen voor bacteriën.

Dier/ klauwgezondheid

 

Bij onze bedrijfsbezoeken komt het regelmatig voor dat we even langer stilstaan bij de klauwgezondheid op het bedrijf. Zoals we allemaal weten speelt de klauwgezondheid een belangrijke rol bij de voeropname en melkproductie. Klauwscore en Bewegings-score zijn twee hulpmiddelen welk snel in beeld kunnen brengen hoe het er voor staat met de klauwgezondheid op een bedrijf.

Verantwoordelijk voor de afwijkende (beweging)scores is over het algemeen de aanwezigheid van Mortellaro. Het bestrijden hiervan is een uitdaging voor de veehouder om dit probleem zo lang mogelijk buiten de deur te houden of eventueel zo snel mogelijk  te behandelen. Indien Mortellaro aanwezig is op het bedrijf is het vaak een vorm van bedrijfsblindheid welke het probleem niet snel genoeg onderkent. Regelmatig met een “ buitenstaander “ hier naar kijken is dan ook zeker aan te bevelen. Om te voorkomen dat Mortellaro een grote rol gaat spelen raden we nadrukkelijk om vroegtijdig met een gericht behandelplan te beginnen. Wel is het van groot belang dat alle dieren welke onder het zelfde dak gehouden worden(droge koeien , pinken etc.) onderdeel worden van de he behandelplan. Vooral in de wintermaanden wanneer de dieren op stal staan is de infectiedruk vaak hoger (mits het niet vriest) we zullen de dieren dan ook scherp in de gaten moeten blijven houden. Voorkomen is beter dan genezen. Het onderdeel “Dieren/koeien is een belangrijk onderdeel van de Bedrijfsscan. Het observeren van de dieren, conditie, vreetgedrag en activiteit, geeft waarde volle informatie over de gezondheid en het welbevinden. Een tijdrovende curatieve behandeling is voor niemand prettig, niet voor de koeien en niet voor de veehouder.

Van links naar rechts Klauwscore 1..2..3,

Reflecteren Bedrijfsscan

 

Een bedrijfsscan is een waardevol instrument dat wordt uitgevoerd door een van onze experts, die een helicopterview over het bedrijf hebben. Deze tool biedt inzichten en praktische tips om het bedrijfsmanagement te optimaliseren en helpt bij het realiseren van doelstellingen. Het adagium ‘vreemde ogen zien vaak meer’ benadrukt dat zaken die door bedrijfsblindheid of acceptatie over het hoofd worden gezien, worden blootgelegd. Een bedrijfsscan omvat diverse aspecten, variërend van infrastructuur en organisatie tot efficiëntie en arbeidspraktijken. Onze experts beoordelen deze objectief en brengen ze in kaart, waardoor snel aandachtspunten naar voren komen. Het gezamenlijk reflecteren op deze bevindingen is als samen in de spiegel kijken.

De uitkomsten van de bedrijfsscan worden samengevat in een rapport, vaak in de vorm van een spinnenwebdiagram, waarin in één oogopslag de huidige stand van zaken zichtbaar is. Dit rapport wordt gedeeld en besproken tijdens een gesprek waarin de bedrijfsexpert aanbevelingen doet, praktische tips aanbiedt en verbetermogelijkheden voorstelt. Vaak worden in de bedrijfsscan de redenen achter bepaalde scores belicht en worden zichtbare verbanden nader onderzocht. Onze experts ondersteunen tevens bij de implementatie van verbeteringen en voeren indien nodig aanvullend onderzoek uit.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anne Terpstra (06 51 12 39 27).

Heeft u interesse in een bedrijfsscan?

bedrijfsscan Bles Dairies