Bles Dairies voor de Nederlandse melkveehouder

May 23, 2019

Een half jaar werkt Bles Dairies nu samen met vooruitstrevende Nederlandse melkveehouders. Tijdens de kennismakingsgesprekken komt een duidelijke behoefte aan onafhankelijk advies naar voren. Met een team van (onafhankelijke) specialisten op het gebied van o.a. vruchtbaarheid, diergezondheid, voeding en genetica wordt gewerkt aan een langdurige klantrelatie. Daarmee biedt Bles Dairies voor bijna alle problemen een oplossing, kijken we mee, en ondersteunen we de melkveehouder met advies en expertise. Na observatie maken we in samenwerking met de melkveehouder en één van onze specialisten een duidelijk plan van aanpak. Dit heeft in korte tijd al mooie en concrete resultaten opgeleverd. Het verkorten van de tussenkalftijd, het verlagen van het inseminatiegetal of juist het verhogen van het eiwitpercentage in de tank zijn hier voorbeelden van. Stap voor stap bouwen we samen met de melkveehouder aan een duurzame en rendabele veestapel.

Maak ook geheel vrijblijvend een afspraak en ontdek wat Bles Dairies voor u en uw veestapel kan betekenen.

– Reinier van der Steege: 06-13663322
– Frans Schers: 06-53433133