BEDRIJF COACHING

Jun 29, 2022

Bles Dairies staat hun klanten bij om hun technische resultaten te verbeteren: de basis voor betere financiële resultaten. Makkelijk gezegd, maar hoe doen we dat? En bedrijf coaching, wat is dat nou eigenlijk?

Persoonlijk en op maat gemaakt
Bles Dairies gaat terug naar de basis. Met bedrijf coaching kunnen wij u bijstaan in het optimaliseren van de bedrijfsresultaten. Tijdens een bedrijfsbezoek worden uw situatie en doelen in kaart gebracht. Vervolgens gaan wij aan de slag met een optimalisatieplan, persoonlijk en op maat gemaakt.

Kernteam
Waar we ons op focussen in onze aanpak is het samenbrengen van het kernteam van uw erfbetreders. Het opstellen van uw bedrijfsvisie met een duidelijk plan van aanpak. Vervolgens wordt de uitgangsituatie met de erfbetreders gedeeld, alsook uw bedrijfsdoelstellingen. Door deze plannen gezamenlijk te bespreken, ontstaat een gezamenlijk belang, namelijk uw belang waarbij het voor alle erfbetreders duidelijk is waar u met uw bedrijf naar toe wilt.

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact op via:

info@bles-dairies.nl
058 212 05 41