Bedrijf coaching voor betere resultaten

Oct 21, 2021

Bles Dairies is sinds 2020 partner van de Dairy Academy. Met onze kennis en ervaring staan wij klanten bij om hun technische resultaten te verbeteren: de basis voor betere financiële resultaten. Makkelijk gezegd, maar hoe doen we dat? En bedrijf coaching, wat is dat nou eigenlijk en hoe kan dit mij helpen?

Goedbedoeld advies

Als ondernemer bent u op zoek naar personen of partijen die u helpen de resultaten te verbeteren. Tegelijkertijd bent u niet op zoek naar nog meer personen of partijen die u voorzien van de beste adviezen. Wat zich op veel bedrijven afspeelt, is dat ondernemers worden overladen met goedbedoeld advies. Vaak in combinatie met producten, de beste producten. Echter, welke zekerheid heeft u of deze producten bij u en uw bedrijfsvoering passen?

Terug naar de basis

Bles Dairies gaat terug naar de basis. Met bedrijf coaching kunnen wij u bijstaan in het optimaliseren van de bedrijfsresultaten. Tijdens een bedrijfsbezoek worden uw situatie en doelen in kaart gebracht. Vervolgens gaan wij aan de slag met een optimalisatieplan, persoonlijk en op maat gemaakt.  Waar we ons op focussen in onze aanpak is het samenbrengen van het kernteam van uw erfbetreders. Het opstellen van uw bedrijfsvisie met een duidelijk plan van aanpak. Vervolgens wordt de uitgangsituatie met de erfbetreders gedeeld, alsook uw bedrijfsdoelstellingen. Door deze plannen gezamenlijk te bespreken, ontstaat een gezamenlijk belang, namelijk uw belang waarbij het voor alle erfbetreders duidelijk is waar u met uw bedrijf naar toe wilt.

Samenwerken met uw kernteam

Wij waarderen uw kernteam en werken graag met hun samen aan het verbeteren van de resultaten. Hun kennis en expertise op verschillende vlakken is van groot belang. Echter vragen wij hun betrokkenheid voor uw doelstellingen en de weg ernaartoe.

No cure, no pay

Bles Dairies spant zich voor uw belangen. Het model dat wij daarbij hanteren wijkt af van andere organisaties. Als ondernemers begrijpen wij dat betalen voor (weer) een dienst niet altijd bovenaan uw wensenlijst staat. Daarom kiezen wij ervoor om te werken op basis van no cure, no pay. Als u er beter van wordt, worden wij gecompenseerd voor onze inspanningen.

Wilt u meer weten hoe wij u kunnen helpen, neem dan contact op met Bles Dairies.