“Snelle” kengetallen IR, CR en PR voor meer inzicht in vruchtbaarheid

Sep 15, 2021

Een goede vruchtbaarheid betekent meer melk per dag en meer cashflow. Anne Terpstra, vruchtbaarheidsspecialist van Bles Dairies, legt uit hoe de kengetallen Insemination Rate (IR), Conception Rate (CR) en Pregnancy Rate (PR) inzicht geven in de actuele status van de vruchtbaarheid van de veestapel.

Snelle Kengetallen