Progressie op praktijkboerderij Oenkerk

Feb 16, 2021

Jan Aalberts, bedrijfscoach op de Praktijkboerderij in Oenkerk, is tevreden over de progressie die er de afgelopen tijd op het bedrijf gemaakt is. In januari van dit jaar zijn de klauwen bekapt van alle 185 melkkoeien en drachtige vaarzen en er is een plan gemaakt om de boxen aan te passen. Jan vertelt:

Klauwen bekapt
“De koeien lopen op rubber en daardoor groeien de klauwen snel aan. Omdat er hierdoor toch met enige regelmaat problemen waren, hebben we besloten om drie keer per jaar de voor- en achterklauwen van alle dieren te laten bekappen. Afgelopen januari was de eerste keer was. De volgende keren staan ingepland voor juni en november.

Biestkwaliteit
Ook is Jan positief over de biestkwaliteit. “De brix-waarde is goed met een gemiddelde van 25%; dat zat voorheen rond de 20. We hebben afgelopen jaar het rantsoen van de droge koeien aangepast, waardoor de dieren veertien dagen voor het afkalven weer krachtvoer krijgen. Één van de positieve uitkomsten daarvan is dat de biestkwaliteit omhoog is gegaan. Het aantal liters biest mag nog iets hoger, geeft Jan toe, “maar de positieve lijn is ingezet.”

Al met al, met prima vruchtbaarheids- (24% PregRate) en productiecijfers (rond de 36 kg melk) en een gedaald celgetal is Jan te spreken over de voortgang en zal hij binnenkort een nieuwe update geven.